Home > Reklamácie a vrátený tovar > Reklamácie > Čo robiť, ak niečo nie je, ako by malo byť?

Čo robiť, ak niečo nie je, ako by malo byť?

 

Ak potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste u nás objednali, prečítajte si prosím nasledovné informácie:

 

Záručná doba 

Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode Martinus.sk je 24 mesiacov. V prípade bazárového tovaru 12 mesiacov. Pri bazárovom tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Oznámenie reklamácie

Reklamáciu môžete oznámiť e-mailom na adresu reklamacie@martinus.sk, telefonicky v pracovné dni na 043 / 3260 361 (klapka 331 alebo 343) alebo priamo v našich kamenných kníhkupectvách. 

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané. Nekompletnosť skladačiek puzzle a hier je nutné oznámiť do 14 dní od ich prevzatia.

Doručenie reklamácie

Reklamovaný tovar (najlepšie po dohode s nami) zašlite na adresu Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, prípadne doručte osobne do našich kamenných kníhkupectiev. Ak tovar zasielate poštou, odporúčame Vám tovar zaslať doporučene ako balík. Tovar nám  neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom.

Riešenie reklamácie

Po dodaní reklamovaného tovaru Vás budeme kontaktovať e-mailom a navrhneme Vám najvýhodnejšie riešenie reklamácie. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom.